Louisa

Louisa Tretter

Almenpraktiserende tannlege

Utdannet ved Heidelberg Universitet, Tyskland 2020. Flyttet til Trondheim etter endt utdanning og startet hos Tanngarden høsten 2021. Sertifisert for Clear Aligner behandling via Invisalign. Medlem av Den Norske Tannlegeforening.

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.